درباره شرکت اردلان آلیاژ آینه زدای

شرکت اردلان آلیاژ آینه زدای در زمینه تولید و تامین وتهیه مواد اولیه شرکتهای فولاد و ریخته گری فعال میباشد و باشرکتهای آهن و فولادارفع ،کاوه جنوب کیش ،فولاد هرمزگان،فولاد آلیاژ ایران،مجتمع صنعتی اسفراین ،فولادخراسان ،فولاد سپهر شرق ،ریخته گری ایران خودرو و ریخته گری مالیبل سایپا و غیره….افتخار همکاری داشته است لذا لیست مواد و کالاهای موجود داخل انبار به حضورتان ارسال میگردد درصورت نیازاین شرکت آمادگی تامین نیازهای ان شرکت محترم را اعلام مینمائیم :

اعضاء و هیئت مدیره

سید جعفر میر حسینی

مدیر اجرایی

سید جعفر میر حسینی

مدیر اجرایی

سید جعفر میر حسینی

مدیر اجرایی

سید جعفر میر حسینی

مدیر اجرایی